CubeSauna Rezerwacja Galeria O saunie Blog Wydarzenia Kontakt
Regulamin CubeSauna

CubeSauna - Zasady korzystania

 1. Każda osoba korzystająca z usług CubeSauna jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami niniejszego Regulaminu
 2. Wejście na obiekt oznacza, że osoba korzystająca z usług CubeSauna zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz wyraziła zgodę na ich treść oraz zobowiązała się do ich stosowania w całości.
 3. Z pobytu w saunie mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
 4. Zakazuje się wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub przyjęcie środków odurzających i innych substancji odurzających.
 5. W saunie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 6. Osoby wskazujące na spożycie alkoholu będą wypraszane z obiektu.
 7. Obsługa CubeSauna ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić Użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych Użytkowników.
 8. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, u których nie występują przeciwwskazania do przebywania w wysokich temperaturach.
  Z Sauny nie mogą korzystać przede wszystkim osoby:
  • z podwyższoną temperaturą,
  • z nowotworami,
  • cierpiące na stany zapalne organów wewnętrznych (choroby serca, naczyń krwionośnych itp.)
  • z nadciśnieniem tętniczym, po udarach,
  • z chorobami spazmatycznymi,
  • cierpiące na alergię i choroby skóry,
  • z chorobami układu nerwowego, płuc, nerek, wątroby,
  • chore na tarczyce,
  • w ciąży,
  • chore na padaczkę (epilepsję),
  • kobiety w czasie menstruacji,
  • z ostrymi urazami stawów (w ciągu 48 godzin),
  • ze stwardnieniem rozsianym,
  • z hemofilią i innymi skłonnościami do krwotoków,
  • z grzybicą skóry,
  • pierwszy miesiąc po operacji lub zabiegu.
 9. Wejście do Sauny stanowi potwierdzenie braku przeciwwskazań opisanych powyżej, jak i innych znanych Użytkownikowi.
 10. W przypadku zaistnienia wątpliwości Użytkownika, co do braku przeciwwskazań korzystania z Sauny, powinien on w tym zakresie zasięgnąć rady specjalisty, przed skorzystaniem z niniejszej usługi.
 11. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, duszności itp. należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie obslugę CubeSauna. Jeżeli jest to możliwe jak najszybciej opuścić Saunę.
 12. Z sauny można korzystać z ręcznikiem kąpielowym zgodnie z zasadami saunowania – siadając, lub kładąc się na ławkach w taki sposób, aby żadna cześć ciała nie stykała się bezpośrednio z deskami. Dotyczy to także przestrzeni pod stopami.
 13. Z miejsc siedzących w saunie można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem kąpielowym.
 14. W saunie siadamy w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze, co reszta ciała.
 15. Do sauny należy wchodzić boso.
 16. Obsługą Sauny i znajdujących się w niej urządzeń może zajmować się jedynie operator CubeSauna. Zabronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków i innych substancji do kąpieli parowych. Szczególnie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w bezpośrednim otoczeniu pieca saunowego, gdyż grozi to pożarem.
 17. Nie wolno dotykać elementów instalacji urządzeń grzewczych, gdyż grozi to oparzeniem.
 18. Nie wolno samodzielnie polewać pieca w saunach wodą, ani żadnymi innymi płynami.
 19. Każdorazowo po skorzystaniu z sauny należy opłukać ciało pod natryskami zimną wodą lub wejść do jeziora. Ciało należy schładzać od stóp w kierunku serca.